مجتمع فنی تهران

 

همکاری با مجتمع فنی تهران

بر اساس تفاهم نامه همکاری جدید با مجتمع فنی تهران کلیه محصولات آموزش کامپیوتر به کودکان و نوجوانان تحت مجموعه MFTLearning و با پیشوند MFT و نرم افزار آزمونهای تستی و عملی دورآزمون از طریق این سایت و کلیه شعب و نمایندگیهای مجتمع فنی تهران در سراسر کشور عرضه خواهد شد. لذا در صورت دانلود نگارش جدید نرم افزارهای مربوطه با نام و لوگوی مجتمع فنی تهران عرضه خواهند شد.

قابل توجه است که سیستم همکاری در فروش این سایت همچنان برای کاربران قدیمی و جدید قابل استفاده خواهد بود و میتوانید برای کسب درآمد از این سیستم استفاده نمایید.