پشتیبانی از Microsoft office 2019

۲۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۲۵:۴۶ ب.ظ

پپشتیبانی از Microsoft office 2019 در نگارش جدید دورآزمون امکان پذیر گردید.

Windows 7/8/10/10.1 32& 64 بیتی و انواع ماشین مجازی VMّ

FastType/Adobe Photoshop cc2014 & ...

Micrsosoft Office 2010-2013-2016-2019 32&64بیتی

 

مفاهیم فناوری اطلاعات 

Windows 10

Excel 2019

PowerPoint 2019

Excel 2019

Access 2019

Internet&Outlook 2019