آزمون رایگان تستی و عملی آنلاین

۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۰۳:۴۲:۰۸ ب.ظ نرم افزار دورآزمون مجتمع فنی تهران برای برگزاری آزمون رایگان تستی و عملی آنلاین تندتایپ/7 مهارت ICDL 2016/ فتوشاپ www.ParsExam.com